Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης

Corporate On Road Training


Οι προκλήσεις στους δρόμους έχουν αυξηθεί. Η διαχείριση ρίσκου, η αναγνώριση κινδύνων και η αποτροπή ατυχημάτων σε πραγματικές συνθήκες είναι απαραίτητες. Η εμπειρία και η σωστή εκμετάλλευση του δρόμου και των συνθηκών μειώνει δραματικά το ρίσκο να εμπλακούμε σε ατύχημα. 

Στην Ελλάδα οι πιθανότητες για life changing event (θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός με αναπηρία) είναι 1:7.000, νούμερο τεράστιο και μη αποδεκτό. Οι παράγοντες που μπορούν να βελτιωθούν είναι το κεντρικό θέμα του σεμιναρίου με πρακτική εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες.   

Μαζί με το σεμινάριο Ασφαλούς και Οικονομικής οδήγησης ολοκληρώνει τη μετεκπαίδευση του οδηγού.

Το On road σεμινάριο αφορά τη συνοδευτική οδήγηση με εκπαιδευτή στο αυτοκίνητο του κάθε οδηγού σε κανονικές συνθήκες στο δρόμο.

Το σκανάρισμα των συνθηκών, η αναγνώριση των κινδύνων, το διάβασμα των άλλων οδηγών και του δρόμου και η εφαρμογή της κανόνων ασφαλούς οδήγησης σε πρακτικές συνθήκες αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά εκπαίδευσης αυτού του σεμιναρίου. 

Σημαντικός πυλώνας είναι η εφαρμογή των 8 τεχνικών της οικονομικής οδήγησης και η πραγματική μείωση της κατανάλωσης.  

Επιπλέον, το σεμινάριο αποτελεί σημαντική εναλλακτική για εταιρίες με διασκορπισμένο προσωπικό, που είναι δύσκολη η συμμετοχή των εργαζομένων σε ένα κεντρικό σεμινάριο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Ο εκπαιδευτής μπορεί να μεταβεί στις εγκαταστάσεις της εταιρίας σε όλη την Ελλάδα και να εκπαιδεύσει τους αντίστοιχους οδηγούς. 

Τέλος, η εκπαίδευση του κάθε οδηγού διαρκεί 1,5 - 2,5 ώρες, χρόνος σημαντικά μικρότερος από την εκπαίδευση 8 ωρών του σεμιναρίου Ασφαλούς και Οικονομικής οδήγησης σε πίστα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 

Το σεμινάριο συνοδευτικής οδήγησης (on road training) περιλαμβάνει:

1. Θεωρία: 1 ώρα

 • Risk management - στατιστικά
 • Αναγνώριση κινδύνων - παραδείγματα
 • Λειτουργία εγκεφάλου 
 • Συστήματα ασφαλείας - ADAS
 • Θέση οδήγησης
 • Χειρισμός τιμονιού
 • Ασφαλή ταχύτητα
 • Ασφαλή απόσταση
 • Χειρισμός αυτοκίνητου σε διαφορετικές συνθήκες
 • Distraction factors - multitasking test
 • 8 τεχνικές οικονομικής οδήγησης

 • 2. Practice: 1,5 ώρες
 • Ανοικτή συζήτηση για παράγοντες που μπορούν να δυσκολεύουν τον οδηγό
 • Έλεγχος και προετοιμασία αυτοκίνητου
 • Θέση οδήγησης 
 • Οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες (παρατήρηση)
 • Συζήτηση επιδόσεων, τρόποι βελτίωσης - εφαρμογή οικονομικής οδήγησης
 • Οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες (οδηγίες από εκπαιδευτή)   
 • Σημεία αυτοβελτίωσης - τρόποι εξάσκησης
   
  Στο τέλος του σεμιναρίου παραδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

Προτείνουμε οι συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν το δικό τους αυτοκίνητο. Οι φθορές στο αυτοκίνητο είναι ελάχιστες. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης αυτοκινήτου της Driving Academy. 

Το σεμινάριο γίνεται εξ ολοκλήρου σε συνθήκες δρόμου. Ο εκπαιδευτής διαλέγει μια διαδρομή, όπου περιλαμβάνει διαφορετικές συνθήκες κίνησης, ταχυτήτων και προκλήσεων. 

Το σεμινάριο γίνεται με κράτηση θέσης, κάθε ημέρα εκτός Κυριακής. Για κράτηση πατήστε: Κλείστε Θέση | Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης | Κέντρο Ασφαλούς Οδήγησης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά ημέρα: 4 ανά εκπαιδευτή

Update cookies preferences